Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
agnieszka.malesinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pokoj nr 434 termin konsultacji ustalany mailowo
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
badania na modelu fizycznym oraz budowanie modeli do analizy numerycznej w zakresie: 1. zjawiska nieustalone w przepływie jednofazowym (ciecz), tj. uderzenie hydrauliczne, współpraca płynu ze ściankami przewodu (FSI), zjawiska dynamiczne; 2. przepływy dwufazowe (ciecz-gaz) - obserwacja zjawiska przepływu dwufazowego z rejestracją obrazu video, tworzenie map przepływów, opis zachodzących procesów za pomocą liczb podobieństwa, analiza wymiarowa Obszar badawczy związany z gospodarowaniem wodami opadowymi/przeciwdziałanie suchy/
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport