Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Susza:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zadrzewienia śródpolne stanowią istotny element rolniczej przestrzeni produkcyjnej i krajobrazu wiejskiego, determinujący ich odporność na zmiany klimatu (w szczególności na zjawisko suszy). W ramach pracy badane będzie zróżnicowanie struktury przestrzennej zadrzewień śródpolnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce w relacji do zagrożenia zjawiskiem suszy. W badaniach wykorzystane będą najnowsze badawcze narzędzia analityczne. Badania prowadzone będą na dużych zbiorach danych przestrzennych (BIG DATA). Kandydat powinien posiadać zaawansowane umiejętności cyfrowe z zakresu przetwarzania i analizowania danych przestrzennych w skali kraju i zarządzania nimi oraz tworzenia nowych algorytmów geoinformatycznych na potrzeby tych analiz. Wymagana jest znajomość polskich zasobów infrastruktury informacji przestrzennej.
2 badania na modelu fizycznym oraz budowanie modeli do analizy numerycznej w zakresie: 1. zjawiska nieustalone w przepływie jednofazowym (ciecz), tj. uderzenie hydrauliczne, współpraca płynu ze ściankami przewodu (FSI), zjawiska dynamiczne; 2. przepływy dwufazowe (ciecz-gaz) - obserwacja zjawiska przepływu dwufazowego z rejestracją obrazu video, tworzenie map przepływów, opis zachodzących procesów za pomocą liczb podobieństwa, analiza wymiarowa Obszar badawczy związany z gospodarowaniem wodami opadowymi/przeciwdziałanie suchy/