Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Uderzenie-hydrauliczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 badania na modelu fizycznym oraz budowanie modeli do analizy numerycznej w zakresie: 1. zjawiska nieustalone w przepływie jednofazowym (ciecz), tj. uderzenie hydrauliczne, współpraca płynu ze ściankami przewodu (FSI), zjawiska dynamiczne; 2. przepływy dwufazowe (ciecz-gaz) - obserwacja zjawiska przepływu dwufazowego z rejestracją obrazu video, tworzenie map przepływów, opis zachodzących procesów za pomocą liczb podobieństwa, analiza wymiarowa Obszar badawczy związany z gospodarowaniem wodami opadowymi/przeciwdziałanie suchy/
2

Głównym obszarem badawczym są aspekty hydrauliki systemów przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zainteresowania badawcze dotyczą ruchu nieustalonego (uderzenia hydraulicznego) oraz kwestii wpływu rodzaju transportowanego medium na parametry mechaniczne ścianki przewodu. Ze środków pozyskanych z grantu Inkubator Innowacyjności wykonane zostało (obecnie w fazie testów) nowoczesne stanowisko badawcze do analizy przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego, wyposażone w komplet aparatury pomiarowej. W najbliższej przyszłości planowane jest wykonanie badań doświadczalnych dotyczących przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego w różnych konfiguracjach geometrycznych oraz prace badawcze nad prototypami urządzeń wspomagających dyssypację energii ruchu nieustalonego.