Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modelowanie-numeryczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Synteza i właściwości aerożeli krzemoorganicznych oraz materiałów kompozytowych na bazie tych aerożeli: badania eksperymentalne oraz modelowanie numeryczne. Modelowanie numeryczne układów aerozolowych i koloidalnych (synteza, dynamika cząstek, formowanie, strkutra i rozpad agregatów).
2 Prowadzę badania w następujących obszarach: wymiana ciepła i masy, promieniowanie cieplne, magazynowanie i konwersja energii, magazynowanie ciepła, gruntowe magazynowanie ciepła, termochemiczne magazynowanie ciepła, zmiennofazowe magazynowanie ciepła, wymiana ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych i ośrodkach porowatych, osmoza powstrzymywana ciśnieniowo, intensyfikacja lub ograniczanie wymiany ciepła, modelowanie procesów wymiany ciepła i masy, mikro-makroskopowe modelowanie procesów wymiany ciepła i masy, modelowanie cieplno-przepływowe urządzeń, metody obliczeniowe, modelowanie numeryczne, CFD. Przykładowe tematy: Opracowanie modelu cieplno-wilgotnościowego i badania ubrania ochronnego; Opracowanie metody przewidywania efektywnych (makroskopowych) właściwości cieplno-wilgotnościowych i optycznych anizotropowego ośrodka porowatego; Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w membranie wykorzystywanej w procesie ciśnieniowo powstrzymywanej osmozy.
3 badania na modelu fizycznym oraz budowanie modeli do analizy numerycznej w zakresie: 1. zjawiska nieustalone w przepływie jednofazowym (ciecz), tj. uderzenie hydrauliczne, współpraca płynu ze ściankami przewodu (FSI), zjawiska dynamiczne; 2. przepływy dwufazowe (ciecz-gaz) - obserwacja zjawiska przepływu dwufazowego z rejestracją obrazu video, tworzenie map przepływów, opis zachodzących procesów za pomocą liczb podobieństwa, analiza wymiarowa Obszar badawczy związany z gospodarowaniem wodami opadowymi/przeciwdziałanie suchy/
4

Badanie mechanizmów transportu nośników w warstwach i złączach półprzewodnikowych, wpływ głębokich defektów na właściwości optoelektroniczne materiałów, spektroskopia głębokich defektów oraz  modelowanie numeryczne w zastosowaniu do  a) półprzewodnikowych urządzeń neuromorficznych (memrystory,…) b) cienkowarstwowych ogniw słonecznych opartych na Sb2Se3 oraz Cu(In,Ga)(S,Se)2