Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Dranka
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
maciej.dranka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny, Gmach Chemii, pok. 116, konsultacje środy 12-13
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar badawczy obejmuje opracowanie podejścia strukturalnego opartego na szeroko zakrojonych badaniach dyfrakcji rentgenowskiej kryształów jako narzędzia do projektowania i oceny nowych elektrolitów. Metoda ta obejmuje eksperymenty krystalizacyjne solwatów wybranych soli heterocyklicznych oraz analizę ich struktury krystalicznej skorelowaną z pomiarami spektroskopowymi, oceną elektrochemiczną i modelowaniem teoretycznym. Zrozumienie czynników rządzących samoorganizacją takich układów w fazie stałej ma kluczowe znaczenie dla charakterystyki nowych elektrolitów. Jest to niezbędne dla dalszego rozwoju w tej dziedzinie, dając możliwość racjonalnego planowania badań w celu znalezienia elektrolitów o oczekiwanych właściwościach. Tematyka badawcza odpowiada na szybko rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne akumulatory litowo-jonowe i doskonale wpisuje się w obecny trend intensywnych poszukiwań stałych i stężonych elektrolitów o korzystniejszych parametrach eksploatacyjnych.
Nauki Chemiczne