Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Badania-krystalograficzne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy obejmuje opracowanie podejścia strukturalnego opartego na szeroko zakrojonych badaniach dyfrakcji rentgenowskiej kryształów jako narzędzia do projektowania i oceny nowych elektrolitów. Metoda ta obejmuje eksperymenty krystalizacyjne solwatów wybranych soli heterocyklicznych oraz analizę ich struktury krystalicznej skorelowaną z pomiarami spektroskopowymi, oceną elektrochemiczną i modelowaniem teoretycznym. Zrozumienie czynników rządzących samoorganizacją takich układów w fazie stałej ma kluczowe znaczenie dla charakterystyki nowych elektrolitów. Jest to niezbędne dla dalszego rozwoju w tej dziedzinie, dając możliwość racjonalnego planowania badań w celu znalezienia elektrolitów o oczekiwanych właściwościach. Tematyka badawcza odpowiada na szybko rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne akumulatory litowo-jonowe i doskonale wpisuje się w obecny trend intensywnych poszukiwań stałych i stężonych elektrolitów o korzystniejszych parametrach eksploatacyjnych.