Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Chemia-strukturalna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy obejmuje opracowanie podejścia strukturalnego opartego na szeroko zakrojonych badaniach dyfrakcji rentgenowskiej kryształów jako narzędzia do projektowania i oceny nowych elektrolitów. Metoda ta obejmuje eksperymenty krystalizacyjne solwatów wybranych soli heterocyklicznych oraz analizę ich struktury krystalicznej skorelowaną z pomiarami spektroskopowymi, oceną elektrochemiczną i modelowaniem teoretycznym. Zrozumienie czynników rządzących samoorganizacją takich układów w fazie stałej ma kluczowe znaczenie dla charakterystyki nowych elektrolitów. Jest to niezbędne dla dalszego rozwoju w tej dziedzinie, dając możliwość racjonalnego planowania badań w celu znalezienia elektrolitów o oczekiwanych właściwościach. Tematyka badawcza odpowiada na szybko rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne akumulatory litowo-jonowe i doskonale wpisuje się w obecny trend intensywnych poszukiwań stałych i stężonych elektrolitów o korzystniejszych parametrach eksploatacyjnych.
2

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię strukturalną związków zawierających stereoaktywne wolne pary elektronowe. Realizuję je poprzez badanie związków arsenu i antymonu na +3 stopniu utlenienia pod ciśnieniem atmosferycznym oraz zwiększonym. Do badanych związków należą m. in. odmiany polimorficzne tlenku arsenu(III) oraz jego związki inkluzyjne i interkalacyjne. Prowadzone badania mają charakter podstawowy i ich celem jest otrzymywanie nowych związków chemicznych z wolnymi parami elektronowymi, poznanie ich struktury i jej zrozumienie w oparciu o właściwości drobin, które je tworzą. Warsztat badawczy obejmuje dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego na monokryształach i proszkach, obliczenia kwantowo-mechaniczne z periodycznymi warunkami brzegowymi oraz analiza korelacyjna danych pozyskiwanych z baz danych strukturalnych. Do charakteryzacji stereoaktywności wolnych par elektronowych stosowany jest wektorowy model walencyjności wiązań oraz nowe definicje liczby koordynacyjnej.