Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Sławomir Jerzy Bielecki
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
slawomir.bielecki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach ITC, pok.407A
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zagadnienia związane z racjonalnym użytkowaniem energii (pobór, generacja, przesył i dystrybucja), zwłaszcza elektrycznej. Badania modeli użytkowania energii elektrycznej w kontekście efektywności energetycznej, udziału w usługach pomocniczych na rzecz sieci elektroenergetycznych, reakcji strony popytowej itp. Zarządzanie energią jako proces sprzyjający poprawie gospodarowania energią i maksymalizacji korzyści z tytułu użytkowania energii przez odbiorców różnego typu. Zarządzanie energią w instalacjach prosumenckich (metody, cele, efekty krótko- i długoterminowe). Zarządzanie energią w kontekście celów polityki klimatyczo-energetycznej i postulatów zrównoważonego rozwoju.
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka