Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Sieci-zlozone:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Proponowana tematyka badawcza obejmuje: 1. interdyscyplinarne zastosowania fizyki w zakresie analizy i modelowania sieci złożonych oraz 2. teoretyczne badania w zakresie fizyki przemian fazowych. Ad. 1. Wiele rzeczywistych układów przyjmuje postać sieci, czyli układu węzłów oraz połączeń między nimi. Przykładami układów o topologii sieci są m.in. Internet, sieci komunikacyjne, elektryczne i społeczne. Sieci rzeczywiste wykazują szereg nietrywialnych cech, takich jak efekt małych światów, struktury hierarchiczne i wspólnotowe. Analiza i modelowanie struktury i dynamiki tych układów, metody przewidywania ich ewolucji i sposoby ich kontroli stanowią oś badań zespołu. Ad. 2. Wyjaśnienie przyczyn i określenie warunków występowania przemian fazowych stanowi jedno z największych wyzwań fizyki. Wyzwanie to wciąż pozostaje aktualne, szczególnie w kontekście odkrytych niedawno hybrydowych (czyli mieszanego rzędu) przemian fazowych, które nie pasują do znanych klasyfikacji tych zjawisk. Analiza przemian hybrydowych z wykorzystaniem teorii pola średniego i kombinatoryki przeliczeniowej stanowi jeden z aktualnych tematów badawczych zespołu.
2 szum/dźwięk, ogólny, rezonans, układy stochastyczne, rezonans stochastyczny, płyny, płyny i plazma, materia skondensowana, sieci złożone, chaos, bezskalowe, model Isinga, wyniki numeryczne, sieci bezskalowe, modele spinowe, model Isinga, szum wejściowy, temperatura, aproksymacja pola średniego, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, symulacje numeryczne, symulacje Monte Carlo
3 fizyka statystyczna i nieliniowa, nauki nieliniowe, model wpływu społecznego, sieci złożone, dynamika, fizyka stosowana, ciecze i plazmy, i statystyka, fizyka statystyczna, statystyka, fizyka, układy złożone, materia skondensowana, sieci społeczne, fizyka ogólna, model wpływu społecznego, fizyka statystyczna i nieliniowa