Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Rozwiazania-rownania-Yanga-Baxtera:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Niezdegenerowane rozwiązania teoriomnogościowego równania Yanga-Baxtera pozostają w jedno-jednoznacznej odpowiedniości ze strukturami algebraicznymi zwanymi birakami. Z drugiej strony, biraki odgrywają ważną rolę w teorii węzłów. Są to algebry, które posiadają strukturę dwóch jednostronnych quasigrup i spełniają pewne dodatkowe aksjomaty równościowe. Jak dotąd bardzo niewiele wiadomo o takich strukturach. Celem badań będzie znalezienie nowych przykładów i konstrukcji biraków oraz przedstawienie ich algebraicznej charakteryzacji.