Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modelowanie-ruchu:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Metody zastosowania współczesnych baz danych w modelowaniu oraz projektowaniu systemów informatycznych w transporcie, analiza oraz modelowanie układów zasilania pojazdów elektrycznych, modelowanie procesów obsługi ładowania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej, modelowanie ruchu pojazdów w komunikacji miejskiej, systemy transportu autonomicznego, analiza oraz przetwarzanie danych z czujników pojazdów autonomicznych, rozpoznawanie uczestników ruchu drogowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, hurtownie danych transportowych.
2 Zagadnienia z zakresu transportu drogowego oraz szerzej systemów logistycznych dotyczące m.in. technologii przewozowych (w tym ładunków specjalnych), organizacji przewozów drogowych, problematyki doboru finansowania oraz kompozycji flot samochodowych, optymalizacji systemów przewozowych, modelowania ruchu, kształtowania sieci logistycznych, optymalizacji potencjału systemów logistycznych, zapasów, a także ekonomicznej i wielokryterialnej oceny efektywności rozwiązań w transporcie drogowym