Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
mariusz.wasiak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 363, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zagadnienia z zakresu transportu drogowego oraz szerzej systemów logistycznych dotyczące m.in. technologii przewozowych (w tym ładunków specjalnych), organizacji przewozów drogowych, problematyki doboru finansowania oraz kompozycji flot samochodowych, optymalizacji systemów przewozowych, modelowania ruchu, kształtowania sieci logistycznych, optymalizacji potencjału systemów logistycznych, zapasów, a także ekonomicznej i wielokryterialnej oceny efektywności rozwiązań w transporcie drogowym Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport