Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
andrzej.czerepicki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 259, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Metody zastosowania współczesnych baz danych w modelowaniu oraz projektowaniu systemów informatycznych w transporcie, analiza oraz modelowanie układów zasilania pojazdów elektrycznych, modelowanie procesów obsługi ładowania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej, modelowanie ruchu pojazdów w komunikacji miejskiej, systemy transportu autonomicznego, analiza oraz przetwarzanie danych z czujników pojazdów autonomicznych, rozpoznawanie uczestników ruchu drogowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, hurtownie danych transportowych. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport