Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Zabierowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
pawel.zabierowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechatroniki, p. 709, Pon 9-10
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Badanie mechanizmów transportu nośników w warstwach i złączach półprzewodnikowych, wpływ głębokich defektów na właściwości optoelektroniczne materiałów, spektroskopia głębokich defektów oraz  modelowanie numeryczne w zastosowaniu do  a) półprzewodnikowych urządzeń neuromorficznych (memrystory,…) b) cienkowarstwowych ogniw słonecznych opartych na Sb2Se3 oraz Cu(In,Ga)(S,Se)2

Nauki Fizyczne