Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Mikrostruktura:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Celem doktoratu jest znalezienie takich mikrododatków do stopów AlMgSi, które zapobiegną tworzeniu wydzieleń w temperaturze pokojowej pomiędzy zabiegami przesycania i starzenia. Jest to istotny problem o dużym znaczeniu praktycznym w przemyśle aluminiowym, gdyż wydzielenia te pogarszają właściwości mechaniczne stopów. Badania w ramach doktoratu obejmować będą zaprojektowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej stopu z pomocą oprogramowania ThermoCalc, charakterystykę mikrostruktury technikami mikroskopii elektronowej (TEM/SEM) oraz ocenę właściwości mechanicznych.

- Doktorat realizowany będzie w ramach projektu NCN.

2

Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami, o szczególnych właściwościach. Modyfikacja kompozytów polimerowych w kierunku poprawy ich właściwości elektrycznych, termicznych, antybakteryjnych. Modyfikacja powierzchni kompozytów w kierunku poprawy ich właściwości hydrofobowych i lodofobowych, laserowa strukturyzacja powierzchni. Badania związków pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami. Szeroki zakres charakterystyki kompozytów: badania właściwości reologicznych, termicznych, mechanicznych, elektrycznych, topografii powierzchni, zwilżalności oraz badania mikroskopowe.