Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Mechanika:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 ogólne, materiały, fizyka stosowana, materiałoznawstwo, dyfrakcja, szkło, absorpcja, szkła metaliczne, struktura atomowa, mechanika, absorpcja promieniowania rentgenowskiego, atomy, struktura lokalna, stopy szkliste, exafs, analiza rentgenowska, rozszerzona absorpcja promieniowania rentgenowskiego, struktura drobnoziarnista, nanokrystalizacja, metaliczne szkło, fizyka chemiczna
2

Celem pracy doktorskiej będzie uchwycenie kluczowych zjawisk występujących podczas wtrysku przegrzanej cieczy wpływających na oddziaływanie chmury kropel ze ścianką przy użyciu narzędzi obliczeniowej mechaniki płynów. Punktem wyjścia do tworzenia i weryfikacji modeli numerycznych będą wyniki eksperymentalne.