Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
jerzy.antonowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p 12B
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 ogólne, materiały, fizyka stosowana, materiałoznawstwo, dyfrakcja, szkło, absorpcja, szkła metaliczne, struktura atomowa, mechanika, absorpcja promieniowania rentgenowskiego, atomy, struktura lokalna, stopy szkliste, exafs, analiza rentgenowska, rozszerzona absorpcja promieniowania rentgenowskiego, struktura drobnoziarnista, nanokrystalizacja, metaliczne szkło, fizyka chemiczna Nauki Fizyczne