Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
andrzej.teodorczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC pok.307a, termin konsultacji: wtorek 9-10
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 3/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Spray formation through the impinging process of round liquid jets of two distinct liquids under near and flash-boiling conditions. The study will be focused on the evaluation of spray and jet formation in non- and flash-boiling conditions. The study will include an investigation into a liquid jet breakup at considered regimes, the interaction of liquid jets formed by the two distinct liquids, and the further process of droplets’ formation. The critical part of the study will be focused on linking the observed differences in jets’ formation with the changes in the impingement-induced structures and further droplet formation. Through the experimental campaign, the student will assess how the changes in the properties of individual jets related to the flash boiling affect the development of instabilities formed at the collision point and the detachment of droplets. The overall outcome will be the understanding of the process of spray formation through the impingement of two different liquids in near- and flash-boiling conditions.

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
2

Effective control of spray-wall interaction characteristics in low-pressure systems is an essential feature in various practical applications. Achieving a desired spray-wall interaction is critical in terms of liquid film formation, droplet detachment from the film and the residual film properties. It strongly depends on the spray formation mechanism and spray/stream parameters prior to the impingement.

The main objective of the study is to link the knowledge of spray formation features with the spray-wall interaction parameters to develop the methodology to control the spray impingement process in real time.

Inżynieria Mechaniczna
3

Celem pracy doktorskiej będzie uchwycenie kluczowych zjawisk występujących podczas wtrysku przegrzanej cieczy wpływających na oddziaływanie chmury kropel ze ścianką przy użyciu narzędzi obliczeniowej mechaniki płynów. Punktem wyjścia do tworzenia i weryfikacji modeli numerycznych będą wyniki eksperymentalne.

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka