Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Materialy-funkcjonalne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Projektowanie, preparatyka i charakteryzacja katalizatorów przeznaczonych do wielkotonażowych procesów przemysłu nieorganicznego o dużym znaczeniu gospodarczym, materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w procesach związanych z elektromobilnością, produkcji i magazynowana energii oraz technologiach wodorowych dla zrównoważonego rozwoju. Obecnie działania koncentrują się wokół prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych prowadzących do uzyskania nowatorskich, wydajniejszych katalizatorów kobaltowych do procesu syntezy, rozkładu i utleniania amoniaku wykorzystywanego jak surowiec chemiczny, paliwo oraz nośnik i magazyn wodoru.
2 Nowoczesne materiały dla gospodarki wodorowej i energetyki odnawialnej. Chemia, fizykochemia i elektrochemia materiałów funkcjonalnych takich jak nowe elektrolity do elektrolizerów, ogniw galwanicznych i paliwowych, materiały elektrodowe, czy też materiały dla mikro i optoelektroniki. Obszar zainteresowań obejmuje inżynierię molekularną, otrzymywanie materiałów z wykorzystaniem takich metod jak mechanosynteza i technika zol-żel, charakteryzację z wykorzystaniem technik immitancyjnych, elektroanalitycznych i spektroskopii terahercowej jak też i aplikacje tych materiałów w skali laboratoryjnej.
3

Krystalizacja i badania struktury oraz właściwości elektrycznych i magnetycznych nieorganicznych i hybrydowych materiałów funkcjonalnych (nadprzewodniki, materiały magnetyczne, termoelektryczne i półprzewodnikowe) do potencjalnych zastosowań w elektroenergetyce, systemach detekcji sygnałów,  technikach mikrofalowych i termoogniwach. Badania nad procesami elektrokrystalizacji i interkalacji elektrochemicznej warstwowych chalkogenków metali przejściowych. Otrzymywanie i badania właściwości reologicznych płynów złożonych oraz materiałów elektroreologicznych (płyny, żele i elastomery).