Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Stanisław Siekierski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
maciej.siekierski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok 408, brak ustalonych godzin konsultacji - proszę o kontakt mailowy.
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Inteligentne systemy energetyki wodorowej, rozproszonej, obywatelskiej i odnawialnej wykorzystujące elektrochemiczne zasobniki energii i ogniwa paliwowe o różnej konstrukcji i funkcjonalności. Samouczące systemy diagnostyczne dla przemysłowych komponentów elektrochemicznych wykorzystujące metody elektrochemicznej analizy sygnałowej i ich integracja z podsystemami energoelektronicznymi. Optymalizacja zasobników hybrydowych wykorzystujących źródła elektrochemiczne o różnej konstrukcji i charakterystykach operacyjnych. Niestandardowe metody wytwarzania wodoru z odpadów rolniczych, przemysłowych i komunalnych. Nauki Chemiczne
2 Nowoczesne materiały dla gospodarki wodorowej i energetyki odnawialnej. Chemia, fizykochemia i elektrochemia materiałów funkcjonalnych takich jak nowe elektrolity do elektrolizerów, ogniw galwanicznych i paliwowych, materiały elektrodowe, czy też materiały dla mikro i optoelektroniki. Obszar zainteresowań obejmuje inżynierię molekularną, otrzymywanie materiałów z wykorzystaniem takich metod jak mechanosynteza i technika zol-żel, charakteryzację z wykorzystaniem technik immitancyjnych, elektroanalitycznych i spektroskopii terahercowej jak też i aplikacje tych materiałów w skali laboratoryjnej. Nauki Chemiczne