Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Kompozyty-polimerowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami, o szczególnych właściwościach. Modyfikacja kompozytów polimerowych w kierunku poprawy ich właściwości elektrycznych, termicznych, antybakteryjnych. Modyfikacja powierzchni kompozytów w kierunku poprawy ich właściwości hydrofobowych i lodofobowych, laserowa strukturyzacja powierzchni. Badania związków pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami. Szeroki zakres charakterystyki kompozytów: badania właściwości reologicznych, termicznych, mechanicznych, elektrycznych, topografii powierzchni, zwilżalności oraz badania mikroskopowe.

2

Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z projektowaniem i oceną właściwości materiałów polimerowych oraz ich kompozytów. Znaczna część prac dotyczy charakterystyki palności polimerów oraz poszukiwania nowych, przyjaznych dla środowiska uniepalniaczy. Celem prowadzonych badań jest poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań materiałowych o zmniejszonym niekorzystnym oddziaływaniu środowiskowym, polegających na zastąpieniu części substancji syntetycznych surowcami pochodzenia roślinnego. Zakres badań obejmuje analizę palności, emisji dymu i toksyczności produktów rozkładu lub spalania, istotne zagadnienie stanowi również określenie wpływu opracowanych substancji na pozostałe właściwości, w tym właściwości mechaniczne, termiczne oraz mikrostrukturę modyfikowanych polimerów.