Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marta Magdalena Chludzińska
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
marta.chludzinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pokoj 234
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główna działalność naukowa prowadzona w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych w tym systemów o podwyższonych wymaganiach takich jak pomieszczenia czyste. Prowadzone badania dotyczą zarówno urządzeń stosowanych w tych instalacjach, jak również systemów rozpatrywanych całościowo, ich rozwiązań technicznych oraz wpływu na użytkownika i komfort cieplny. W szczególności odnoszą się do skuteczności i dokładności działania urządzeń i systemów oraz aspektów energetycznych dotyczących zużycia energii przez te systemy. Realizowane między innymi analizy z zakresu wpływu gradacji ciśnienia i procedury użytkowania pomieszczeń na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, wizualizacja przepływów za pomocą optycznych i cyfrowo wspomaganych metod smugowych, czy wpływu systemów wentylacji indywidualnej na odczucia komfortu cieplnego. Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka