Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Innowacje-w-budownictwie:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

·Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w budownictwie – ślad węglowy materiałów, urządzeń i obiektów budowlanych, systemy certyfikacji ekologicznej, gospodarkę cyrkularną w budownictwie;

·Zastosowanie metod optymalizacyjnych i metod sztucznej inteligencji w budownictwie (szczególnie systemy eksperckie i systemy wnioskowania na podstawie przypadków;

·Innowacje w budownictwie - szczególnie niskoemisyjnym;

·Komputerowe wspomaganie całego procesu projektowania, budowy i eksploatacji budynków (BIM);

·Zarządzanie energią, komfortem (cieplnym, akustycznym itp.);

·Zagadnienia Fizyki budowli.

W potencjalnych rozprawach doktoratach wykorzystywane będą takie narzędzia  badawcze jak: modelowanie komputerowe, symulacje cyfrowe, badania doświadczalne, ankietyzacja analizy dużych zbiorów danych, narzędzia do monitoringu zużycia mediów i oceny komfortu w budynkach.