Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz
Jednostka:
Politechnika Warszawska
E-mail:
arkadiusz.weglarz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Inżynierii Lądowej pokój 320 Konsultacje piątek oo 17.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

·Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w budownictwie – ślad węglowy materiałów, urządzeń i obiektów budowlanych, systemy certyfikacji ekologicznej, gospodarkę cyrkularną w budownictwie;

·Zastosowanie metod optymalizacyjnych i metod sztucznej inteligencji w budownictwie (szczególnie systemy eksperckie i systemy wnioskowania na podstawie przypadków;

·Innowacje w budownictwie - szczególnie niskoemisyjnym;

·Komputerowe wspomaganie całego procesu projektowania, budowy i eksploatacji budynków (BIM);

·Zarządzanie energią, komfortem (cieplnym, akustycznym itp.);

·Zagadnienia Fizyki budowli.

W potencjalnych rozprawach doktoratach wykorzystywane będą takie narzędzia  badawcze jak: modelowanie komputerowe, symulacje cyfrowe, badania doświadczalne, ankietyzacja analizy dużych zbiorów danych, narzędzia do monitoringu zużycia mediów i oceny komfortu w budynkach.

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport