Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektroniczny-jezyk:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Elektroniczny język – badanie korelacji sygnałów (soft)sensorów z właściwościami organoleptycznymi. „Świętym Graalem” przemysłu farmaceutycznego i spożywczego jest zastąpienie wyszkolonych ekspertów (panelu ludzkiego), zajmujących się oceną organoleptyczną, przez systemy maszynowego rozpoznawania smaku i zapachu, czyli sensory smaku i zapachu, zwane też „elektronicznymi nosami” i „elektronicznymi językami”. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zdobyliśmy unikalne doświadczenie na tym polu – potrafimy budować systemy biomimetyczne, za pomocą których możemy stwierdzić maskowanie smaku gorzkiego w formulacjach pediatrycznych, określić sposób zastosowanego przetwarzania żywności w celu zwiększenia jej trwałości, czy ocenić efektywność sztucznych słodzików. Celem doktoratu będzie wytwarzanie (soft)sensorów/macierzy (soft)sensorów i akwizycja ich sygnałów, pod kątem eksploracji danych korelujących z właściwościami organoleptycznymi wybranych produktów spożywczych i/lub farmaceutycznych.
2 Nowoczesne systemy multisensorowe (elektroniczny język) w analizie farmaceutyków Elektroniczny język jest nowoczesnym urządzeniem do automatycznej analizy i klasyfikacji próbek o złożonym składzie. Jego sercem jest matryca sensorowa – specjalnie dobrany zestaw sensorów chemicznych o ograniczonej selektywności, których sprzężenie z technikami chemometrycznymi umożliwia analizę wielowymiarowych danych pomiarowych. Systemy takie znajdują zastosowanie w automatycznej kontroli jakości w przemyśle spożywczym, ochronie środowiska czy diagnostyce medycznej. Celem badań jest opracowanie systemów multisensorowych (elektronicznego języka) do analizy produktów farmaceutycznych, np. do oceny efektywności maskowania smaku gorzkiego, badania kinetyki uwalniania substancji leczniczych oraz rozpoznawania oryginalności farmaceutyków (produktów fałszowanych). Projektowanie takich urządzeń wymaga starannego doboru sensorów o zróżnicowanej selektywności oraz odpowiednich metod rozpoznawania obrazu.