Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Patrycja Elżbieta Ciosek-Skibińska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
patrycja.skibinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok 20 w Katedrze Biotechnologii Medycznej,
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Spektroskopowe „odciski palca” komórek – otrzymywanie i analiza numeryczna. Odciski palca dzięki swej niepowtarzalności są jedną z podstawowych cech biometrycznych stosowanych do identyfikacji ludzi. Techniki identyfikacyjne w chemii też mogą opierać się na rozpoznawaniu „wzorców” – czyli układów sygnałów unikalnych dla danej próbki. W ciągu ostatnich lat jedną z technik identyfikacyjnych zdobywających popularność jest fluorescencja dwuwymiarowa (2DF). W widmie 2DF zakodowane są informacje o wszystkich obecnych w próbce substancjach wykazujących fluorescencję (np. aminokwasy, oligopeptydy, białka strukturalne, enzymy, witaminy, lipidy, porfiryny). Informacje ukryte w takim “odcisku palca” muszą zostać zdekodowane poprzez przetwarzanie numeryczne, obejmujące często metody uczenia maszynowego. W ramach proponowanego doktoratu planowane jest zastosowanie fluorescencji dwuwymiarowej do tworzenia „odcisków palca” hodowli komórkowych, które będą służyły do rozpoznawania ogólnej odpowiedzi komórkowej na różne bodźce fizyczne i/lub chemiczne. Nauki Chemiczne
2 Badanie „odcisków palca” kropek kwantowych dla celów analitycznych i bioanalitycznych. Tematyka doktoratu związana jest z zastosowaniem nanomateriałów – kropek kwantowych - do tworzenia fluorescencyjnych „odcisków palca”, służących do identyfikacji/oznaczania wybranych bioanalitów o podobnej strukturze: aminokwasów, oligopeptydów, neuroprzekaźników, hormonów, nukleozydów, metabolitów. Rozpoznawanie za pomocą unikalnego wzoru ukrytego w takim „odcisku palca” jest alternatywą dla klasycznego rozpoznawania molekularnego opartego na zasadzie zamka i klucza i wymaga zdekodowania pożądanej informacji za pomocą metod numerycznych. Celem doktoratu będzie zaprojektowanie, opracowanie wytworzenia i określenie możliwości analitycznych macierzy kropek kwantowych, które mają potencjał do tworzenia użytecznych narzędzi bioanalitycznych. Zaproponowana metodologia ma ogromny potencjał jako szybkie, uniwersalne, proste w wykonaniu testy, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej, biologii systemowej, badaniach proteomicznych i metabolomicznych. Nauki Chemiczne
3 Jonowrażliwe nano- i mikrosfery – tworzenie, charakteryzacja i badanie właściwości sensorycznych. W ciągu ostatnich lat nanotechnologia wypracowała szereg narzędzi umożliwiających tworzenie, badanie, oraz poznawanie potencjalnych aplikacji szeregu nanomateriałów, z których coraz częściej korzystamy w życiu codziennym. Jednym z obszarów badawczych intensywnie eksplorowanych obecnie są zastosowania biomedyczne nanomateriałów, w tym wykorzystanie ich wrażliwości na ich mikrośrodowisko, co skutkuje możliwością detekcji i kwantyfikacji szeregu bioanlitow oraz możliwością bioobrazowania in vivo i in vitro. Celem doktoratu będzie projektowanie jonowrażliwych nano- i mikrosfer o pożądanych właściwościach chemosensorycznych i badanie ich potencjalnych zastosowań w próbkach biologicznych. Nauki Chemiczne
4 Elektroniczny język – badanie korelacji sygnałów (soft)sensorów z właściwościami organoleptycznymi. „Świętym Graalem” przemysłu farmaceutycznego i spożywczego jest zastąpienie wyszkolonych ekspertów (panelu ludzkiego), zajmujących się oceną organoleptyczną, przez systemy maszynowego rozpoznawania smaku i zapachu, czyli sensory smaku i zapachu, zwane też „elektronicznymi nosami” i „elektronicznymi językami”. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zdobyliśmy unikalne doświadczenie na tym polu – potrafimy budować systemy biomimetyczne, za pomocą których możemy stwierdzić maskowanie smaku gorzkiego w formulacjach pediatrycznych, określić sposób zastosowanego przetwarzania żywności w celu zwiększenia jej trwałości, czy ocenić efektywność sztucznych słodzików. Celem doktoratu będzie wytwarzanie (soft)sensorów/macierzy (soft)sensorów i akwizycja ich sygnałów, pod kątem eksploracji danych korelujących z właściwościami organoleptycznymi wybranych produktów spożywczych i/lub farmaceutycznych. Nauki Chemiczne