Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
jacek.misiurewicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok.454, poniedziałek 16:30 (po umowieniu mailem)
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Ogólnym obszarem badawczym jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych lub innych o podobnym charakterze (np. echolokacja, lokalizacja akustyczna). Obszarami szczegółowymi, proponowanymi do zbadania doktorantom, są: - zagadnienia nierównomiernego próbkowania i pracy z niezupełnymi danymi (w tym Compressed Sensing i jego pochodne) , - metody i zastosowania śledzenia przed detekcją (w tym w zastosowaniach do wykrywania obiektów orbitalnych), - fuzja danych i zarządzanie zasobami radarowymi Informatyka Techniczna i Telekomunikacja