Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Biomaterialy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Temat wiąże się z poszukiwaniem nowych materiałów do odbudowy tkanek. Będziemy skupiać się na polimerach zawierających w swojej budowie glicerynę oraz nienasycone kwasy wielokarboksylowe. Takie materiały mogą być w łatwy sposób i w łagodnych warunkach wprowadzane w reakcje aza- i tio-Michaela. W wyniku tych procesów można otrzymywać porowate trójwymiarowe sieci polimerowe, do zastosowań w nieinwazyjnej profilaktyce złamań osteoporotycznych. Planuję opracować materiał w formie ciekłego polimeru o małej lepkości, który można wprowadzać nieinwazyjnie (cienką igłą) do kości gąbczastej o obniżonej gęstości. Następne tym samym otworem byłby wprowadzany czynnik sieciujący z komórkami kostnymi lub macierzystymi. W ubytku kości zachodziłoby sieciowanie i wzmocnienie tego jej fragmentu. Po upływie czasu gojenia, materiał polimerowy ulegałby resorpcji, a komórki w naturalny sposób odbudowywałyby kość gąbczastą. Drugim zastosowaniem opracowanych materiałów byłaby odbudowa tkanek miękkich, np. naczyń krwionośnych lub mięśnia sercowego.
2 Opracowanie elektroprzędzonych struktur polimerowych do wytwarzania biomateriałów Ważnym aspektem inżynierii tkankowej jest stopień naśladowania struktury włóknistej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), dzięki czemu zapewnione mogą być podstawowe cele dotyczące organizacji komórek, ich przetrwania oraz funkcji. Wśród metod pozwalających na naśladowanie ECM jedną z najważniejszych jest elektroprzędzenie. Praca doktorska obejmować będzie otrzymywanie nowych biomateriałów polimerowych do zastosowań medycznych (np. rusztowań tkankowych) przy wykorzystaniu techniki elektroprzędzenia. W ramach prowadzonych badań doktorant będzie syntetyzował nowe struktury polimerowe na podstawie pochodnych dwutlenku węgla, a następnie optymalizował parametry procesu elektroprzędzenia nanowłóknistych mat. Ważnym aspektem pracy będzie charakterystyka wytworzonych struktur; ocena morfologii włókien, ich porowatości, wytrzymałości, analiza termiczna oraz termomechaniczna, podatność na biodegradację oraz biozgodność. W ramach planowych badań możliwe będzie odbycie stażu naukowego za granicą.
3 Badania koncentrują się nad opracowaniem i charakteryzowaniem zaawansowanych biomateriałów dla implantologii, inżynierii tkankowej oraz systemów podawania leków.