Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Anna Gadomska-Gajadhur
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
agnieszka.gajadhur@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GTCh, pok 48, 222347804
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Temat wiąże się z poszukiwaniem nowych materiałów do odbudowy tkanek. Będziemy skupiać się na polimerach zawierających w swojej budowie glicerynę oraz nienasycone kwasy wielokarboksylowe. Takie materiały mogą być w łatwy sposób i w łagodnych warunkach wprowadzane w reakcje aza- i tio-Michaela. W wyniku tych procesów można otrzymywać porowate trójwymiarowe sieci polimerowe, do zastosowań w nieinwazyjnej profilaktyce złamań osteoporotycznych. Planuję opracować materiał w formie ciekłego polimeru o małej lepkości, który można wprowadzać nieinwazyjnie (cienką igłą) do kości gąbczastej o obniżonej gęstości. Następne tym samym otworem byłby wprowadzany czynnik sieciujący z komórkami kostnymi lub macierzystymi. W ubytku kości zachodziłoby sieciowanie i wzmocnienie tego jej fragmentu. Po upływie czasu gojenia, materiał polimerowy ulegałby resorpcji, a komórki w naturalny sposób odbudowywałyby kość gąbczastą. Drugim zastosowaniem opracowanych materiałów byłaby odbudowa tkanek miękkich, np. naczyń krwionośnych lub mięśnia sercowego. Inżynieria Chemiczna