Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Renata Walczak, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
E-mail:
Renata.Walczak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Pokój 116, Płock, ul. Łukasiewicza 17, konsultacje uzgadniane mailowo
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Ocena akceptacji technologii, statystyczna analiza danych, modelowanie równań strukturalnych, problemy zarządzania w ochronie zdrowia, społeczne aspekty dotyczące inteligentnych miast, technologii wodorowych, zarządzanie projektami

Nauki o Zarządzaniu i Jakości