Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Ciecz-jonowa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Mój zespół zajmuje się badaniami nad materiałami zmienno-fazowymi (z ang. PCM - Phase Change Materials). PCM to substancje lub mieszaniny, które w wyniku zachodzących przemian fazowych (ciało stałe – ciecz, ciało stałe – ciało stałe, ciecz – para) zachowują stałą temperaturę natomiast pobierają lub oddają ciepło tzw. utajone. PCM mogą mieć różne zastosowanie, tj. magazynowanie energii słonecznej, w izolacji budynków i recyklingu ciepła odpadowego. Najbardziej efektywny PCM powinien spełniać następujące kryteria : 1) Wykazywać odpowiednią temperaturę przejścia fazowego w celu spełnienia praktycznego zastosowania. 2) Możliwie największą entalpia topnienia w celu zapewnienia wysokiej zdolności magazynowania ciepła. 3) Wysoką przewodność cieplną w celu osiągnięcia jak najszybszego transferu ciepła. 4) Powinny być nietoksyczne u niepalne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 6) Mieć niską cenę. W ramach badań opracowuję materiały PCM w formie kompozytu, które po optymalizacji w możliwie najwyższym stopniu spełniać będzie powyższe założenia.
2 Chemia anionów słabokoordynujących – synteza soli metali alkalicznych i cieczy jonowych, projektowanie nowych ścieżek syntezy, optymalizacja i powiększanie skali syntez, projektowanie i modelowanie nowych związków, rozwój nowych anionów słabokoordynujących do zastosowań w elektrochemii i dziedzinach pokrewnych, synteza materiałów kompozytowych, badania fizykochemiczne, elektrochemiczne i spektroskopowe związków organicznych. Chemia pochodnych imidazolu, synteza stabilnych anionów organicznych bez atomów wodoru i fluorowców.