Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Leszek Adrian Niedzicki, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
leszek.niedzicki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, p. 347, konsultacje zdalne przez MS Teams po umowieniu się, konsultacje stacjonarne wtorki i czwartki 15-16 (po uprzednim potwierdzeniu obecności)
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Elektrolity do ogniw galwanicznych – projektowanie, synteza i badanie elektrolitów do ogniw litowych, litowo-jonowych (Li-ion) i ogniw po litowych (sodowo-jonowych (Na-ion), litowo-siarkowych, itd.), ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i użycia nowych/własnych soli litowych i dodatków funkcjonalnych. Opracowanie i rozwój elektrolitów ciekłych (w tym cieczy jonowych), żelowych, polimerowych i kompozytowych - badanie stabilności elektrochemicznej i termicznej, kompatybilności z elektrodami, inżynieria warstwy międzyfazowej. Jonika elektrolitów do ogniw galwanicznych, badania spektroskopowe, impedancyjne, elektrochemiczne, badanie półogniw i ogniw testowych, składanie ogniw. Rozwój bezfluorowych i zrównoważonych materiałowo ogniw galwanicznych. Badania elektrolitów bezwodnych i wodnych. Rozwój technik pomiarowych: liczby przenoszenia jonów, badania asocjacji jonowych, spektroskopia impedancyjna. Nauki Chemiczne
2 Chemia anionów słabokoordynujących – synteza soli metali alkalicznych i cieczy jonowych, projektowanie nowych ścieżek syntezy, optymalizacja i powiększanie skali syntez, projektowanie i modelowanie nowych związków, rozwój nowych anionów słabokoordynujących do zastosowań w elektrochemii i dziedzinach pokrewnych, synteza materiałów kompozytowych, badania fizykochemiczne, elektrochemiczne i spektroskopowe związków organicznych. Chemia pochodnych imidazolu, synteza stabilnych anionów organicznych bez atomów wodoru i fluorowców. Nauki Chemiczne