Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Fem-modelling:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Opracowanie i wdrożenie do oferty badawczej Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego oraz UDT-CERT skierowanej do przemysłu usługi monitorowania stanu technicznego urządzeń poddozorowych wykorzystującej badania minipróbek o kształtach jak próbki znormalizowane