Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Hydrogen-degradation:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem oraz praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do konwersji i produkcji energii. Realizowane prace mają charakter działań́ badawczych i eksperckich. Wśród licznych podmiotów współpracujących należy wymienić czołowe ośrodki badawcze w Europie, tj. Culham Centre for Fusion Energy (GB), Max-Planck-Institut für Plasmaphysik czy RWTH Aachen University (DE) jak również partnerów przemysłowych: THALES Alenia Space (FR) czy ZTW - EXPLOMET Sp. J. Tematyka prowadzonych badań obejmuje zagadnieina takie jak: analiza degradacji materiałów pracujących w reaktorach fuzyjnych, badania mikrostruktury materiałów metalicznych, ceramicznych i półprzewodnikowych, synteza i charakteryzacja materiałów termoelektrycznych i półprzewodnikowych, wytwarzanie i charakteryzacja materiałów kompozytowych czy degradacja materiałów w środowisku wodoru.