Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Łukasz Bartłomij Górski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
lukasz.gorski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 18, codziennie 8-14
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Ciecze jonowe w elektrodach referencyjnych do pomiarów biomedycznych Jedną z próbek, która może być wykorzystana do nieinwazyjnych pomiarów biomedycznych, jest pot. Do ciągłych pomiarów w pocie zaproponowano tak zwane „elektroniczne tatuaże”. Są to nieinwazyjne urządzenia analityczne z czujnikami umieszczonymi na ich powierzchni. Co ciekawe, niewiele badań dotyczy miniaturowych elektrod odniesienia, wobec których mierzony jest potencjał innych czujników. Jedną z możliwości opracowania nowych, bardziej stabilnych elektrod referencyjnych, jest zastosowanie cieczy jonowych. Celem badań będzie ustalenie zależności między strukturą i właściwościami cieczy jonowych a stabilnością potencjału elektrod referencyjnych opartych na tych związkach. Wybrane po tym etapie ciecze jonowe zostaną wykorzystane do przygotowania elektrod referencyjnych na miniaturowych, planarnych przetwornikach wykonanych techniką sitodruku. Nauki Chemiczne
2 Warstwy przejściowe elektrod anionoselektywnych z membranami polimerowymi Celem proponowanych badań jest zbadanie możliwości poprawy parametrów pracy miniaturowych elektrod selektywnych na wybrane aniony poprzez zastosowanie w nich różnego rodzaju warstw przejściowych. Przeważająca większość badań prowadzonych w tej tematyce dotyczy warstw przejściowych w elektrodach kationoselektywnych. Nieliczne publikacje dotyczące sensorów anionoselektywnych typu „All-Solid State” wskazują, że nie wszystkie warstwy przejściowe opracowane dla elektrod kationoselektywnych sprawdzają się w tym przypadku. Opracowane warstwy zostaną następnie zastosowane do skonstruowania prototypowych urządzeń (typu elektronika naskórna) przeznaczonych do oznaczania anionów w próbkach potu. Nauki Chemiczne