Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektrody-anionoselektywne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Warstwy przejściowe elektrod anionoselektywnych z membranami polimerowymi Celem proponowanych badań jest zbadanie możliwości poprawy parametrów pracy miniaturowych elektrod selektywnych na wybrane aniony poprzez zastosowanie w nich różnego rodzaju warstw przejściowych. Przeważająca większość badań prowadzonych w tej tematyce dotyczy warstw przejściowych w elektrodach kationoselektywnych. Nieliczne publikacje dotyczące sensorów anionoselektywnych typu „All-Solid State” wskazują, że nie wszystkie warstwy przejściowe opracowane dla elektrod kationoselektywnych sprawdzają się w tym przypadku. Opracowane warstwy zostaną następnie zastosowane do skonstruowania prototypowych urządzeń (typu elektronika naskórna) przeznaczonych do oznaczania anionów w próbkach potu.