Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Uniepalniacze:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Obszar prowadzonych badań obejmuje szereg zagadnień́ związanych z projektowaniem i oceną właściwości materiałów polimerowych oraz ich kompozytów. Znaczna część prac dotyczy charakterystyki palności polimerów oraz poszukiwania nowych, przyjaznych dla środowiska uniepalniaczy. Celem prowadzonych badań jest poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań materiałowych o zmniejszonym niekorzystnym oddziaływaniu środowiskowym, polegających na zastąpieniu części substancji syntetycznych surowcami pochodzenia roślinnego. Zakres badań obejmuje analizę palności, emisji dymu i toksyczności produktów rozkładu lub spalania, istotne zagadnienie stanowi również określenie wpływu opracowanych substancji na pozostałe właściwości, w tym właściwości mechaniczne, termiczne oraz mikrostrukturę modyfikowanych polimerów.