Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Zofia Kowalewska, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
E-mail:
zofia.kowalewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział BMiP, Gmach Głowny, pokoj 361
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Rozwój metod analizy pierwiastkowej materiałów z przemysłu naftowego, szczególnie ropy i produktów naftowych, katalizatorów przerobu ropy, biopaliw, próbek środowiskowych, osadów i odpadów. Niektóre pierwiastki zatruwają katalizatory przerobu ropy, stwarzają zagrożenia korozyjne, zanieczyszczają środowisko, dlatego konieczne jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami kontroli ich zawartości. Opracowywane są nowatorskie metody analityczne z zastosowaniem technik spektrometrii atomowej. W ostatnim czasie szczególnego znaczenia nabierają techniki wysokorozdzielczej absorpcyjnej spektrometrii atomowej/cząsteczkowej w piecu grafitowym/płomieniu, które umożliwiają wykonywanie pomiarów wcześniej niedostępnych. Badania metodyczne obejmują między innymi, poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych wariantów analitycznych, wyjaśnianie interferencji, stosowanie zaawansowanych sposobów korekcji tła, opracowywanie modyfikatorów chemicznych, wykorzystywanie/eliminację efektu formy chemicznej analitu. Nauki Chemiczne