Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Zatruwanie-katalizatorow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Rozwój metod analizy pierwiastkowej materiałów z przemysłu naftowego, szczególnie ropy i produktów naftowych, katalizatorów przerobu ropy, biopaliw, próbek środowiskowych, osadów i odpadów. Niektóre pierwiastki zatruwają katalizatory przerobu ropy, stwarzają zagrożenia korozyjne, zanieczyszczają środowisko, dlatego konieczne jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami kontroli ich zawartości. Opracowywane są nowatorskie metody analityczne z zastosowaniem technik spektrometrii atomowej. W ostatnim czasie szczególnego znaczenia nabierają techniki wysokorozdzielczej absorpcyjnej spektrometrii atomowej/cząsteczkowej w piecu grafitowym/płomieniu, które umożliwiają wykonywanie pomiarów wcześniej niedostępnych. Badania metodyczne obejmują między innymi, poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych wariantów analitycznych, wyjaśnianie interferencji, stosowanie zaawansowanych sposobów korekcji tła, opracowywanie modyfikatorów chemicznych, wykorzystywanie/eliminację efektu formy chemicznej analitu.