Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Mikrobioanalityka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na zminiaturyzowanych systemach analitycznych (Lab-on-a-Chip) do monitorowania bioanalitów. Projektujemy chipy polimerowe do hodowli komórek ludzkich (Cell-on-a-Chip) w unikalnym, naśladującym in vivo mikrośrodowisku, w którym prowadzone są badania wzrostu komórek i odpowiedzi na czynniki zewnętrzne w celu badań przesiewowych leków i zastosowań toksykologicznych. Wykorzystanie nowych narzędzi i badań prowadzonych na sferoidach wielokomórkowych (model guza nowotworowego) pomoże poszerzyć dotychczasową wiedzę z zakresu biologii, biochemii i inżynierii komórkowej. Opracowane mikrosystemy Cell-on-a-chip są użytecznymi platformami narzędzi bioanalitycznych służącymi do opracowania indywidualnego planu terapeutycznego (dobór leków, dawka i częstotliwość podawania) w leczeniu m.in. nowotworów. Takie urządzenie pozwala na wykonywanie badań na komórkach pobranych od pacjenta i może być stosowane w medycynie spersonalizowanej opartej na podejściu teranostycznym, gdzie ważne jest podanie odpowiedniego leku, w optymalnej dawce, właściwej osobie we właściwym czasie.