Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
artur.zbiciak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 418, kontakt e-mail lub MS Teams
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

1. System oceny efektywności dybli FRP w połączeniach płyt nawierzchni sztywnych
2. Modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów z uwzględnieniem ich składu oraz struktury w skali mikro i mezo

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
2

1. Improvement of structural models for performance assessment of concrete pavement with FRP dowel
2. Modeling of the constitutive properties of materials taking into account the composition and the structure within micro- and mesoscale

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport