Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem MES:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Materiały inteligentne to struktury, których właściwości fizyczne można zmieniać za pomocą czynnika zewnętrznego. Przykładem tego typu materiałów są piezoelektryki, ciecze reologiczne czy Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum Packed Particles), będące głównym zainteresowaniem naukowym kierowanego przeze mnie zespołu. VPP to struktury utworzone z luźnego materiału granulowanego, zamkniętego w szczelnej przestrzeni, w której generuje się tzw. podciśnienie. Zmiana ciśnienia wewnętrznego powoduje makroskopowe zmiany właściwości fizycznych struktur, co pozwala wpisać je w poczet tzw. materiałów "inteligentnych". Realizowane prace skupiają się na zastosowaniu tego typu struktur w semi-aktywnym tłumieniu drgań i hałasu. Inne prace dotyczą modelowania zachowań materiałów nieklasycznych (cieczy magnetoreologicznych, stałych paliw rakietowych, granulowanych kompozytów). Potencjalna tematyka prac badawczych może obejmować także obszary szeroko rozumianego modelowania systemów adaptronicznych, modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem MES i MED (DEM).
2

1. System oceny efektywności dybli FRP w połączeniach płyt nawierzchni sztywnych
2. Modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów z uwzględnieniem ich składu oraz struktury w skali mikro i mezo

3

1. Improvement of structural models for performance assessment of concrete pavement with FRP dowel
2. Modeling of the constitutive properties of materials taking into account the composition and the structure within micro- and mesoscale