Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Nawierzchnie-sztywne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

1. System oceny efektywności dybli FRP w połączeniach płyt nawierzchni sztywnych
2. Modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów z uwzględnieniem ich składu oraz struktury w skali mikro i mezo

2

1. Improvement of structural models for performance assessment of concrete pavement with FRP dowel
2. Modeling of the constitutive properties of materials taking into account the composition and the structure within micro- and mesoscale