Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Hybrid-work:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doskonalenie umiejętności menedżerskich, Problemy współczesnego rynku pracy