Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem SAIFI:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zwiększenie elastyczności sieci dystrybucyjnej SN i nN o dużym nasyceniu generacją rozproszoną poprzez m.in. wykorzystanie układów i urządzeń umożliwiających zdalną rekonfigurację i sterowanie rozpływami mocy. Wiąże się to ze zwiększeniem bezpieczeństwa i pewności zasilania w energię elektryczną wybranych obszarów (redukcja wskaźników nieciągłości zasilania SAIDI i SAIFI). W ramach prac przewiduje się opracowanie m.in.: - koncepcji rozwiązania zapewniającego możliwość pracy autonomicznej (wyspa) wybranego fragmentu sieci SN w oparciu o lokalne źródła (w tym OZE) z wykorzystaniem dostępnych możliwości magazynowania energii elektrycznej, - modeli układu regulacji poziomów napięć oraz sterowania i optymalizacji rozpływów mocy biernej w wielostronnie zasilanych sieciach SN i nN (Matlab/Simulink, symulator czasu rzeczywistego zjawisk RTS). W pracach badawczych przewiduje się wykorzystanie symulatora RTS pracującego w układzie HIL (ang. hardware in the loop), pozwalającego na sprawdzenie opracowanej strategii sterowania z wykorzystaniem rzeczywistych urządzeń.