Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Power-system-automation:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zwiększenie elastyczności sieci dystrybucyjnej SN i nN o dużym nasyceniu generacją rozproszoną poprzez m.in. wykorzystanie układów i urządzeń umożliwiających zdalną rekonfigurację i sterowanie rozpływami mocy. Wiąże się to ze zwiększeniem bezpieczeństwa i pewności zasilania w energię elektryczną wybranych obszarów (redukcja wskaźników nieciągłości zasilania SAIDI i SAIFI). W ramach prac przewiduje się opracowanie m.in.: - koncepcji rozwiązania zapewniającego możliwość pracy autonomicznej (wyspa) wybranego fragmentu sieci SN w oparciu o lokalne źródła (w tym OZE) z wykorzystaniem dostępnych możliwości magazynowania energii elektrycznej, - modeli układu regulacji poziomów napięć oraz sterowania i optymalizacji rozpływów mocy biernej w wielostronnie zasilanych sieciach SN i nN (Matlab/Simulink, symulator czasu rzeczywistego zjawisk RTS). W pracach badawczych przewiduje się wykorzystanie symulatora RTS pracującego w układzie HIL (ang. hardware in the loop), pozwalającego na sprawdzenie opracowanej strategii sterowania z wykorzystaniem rzeczywistych urządzeń.
2 Opracowanie metod identyfikacji wybranych rodzajów zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej i/lub jej elementach. To zagadnienie badawcze związane jest z przebiegami przejściowymi pojawiającymi się w sygnałach napięcia i prądu w chwili wystąpienia zakłócenia np. zwarcia, osłabienia izolacji, przeciążenia. W ramach prac należy określić charakterystyczne cechy sygnałów występujących podczas stanów przejściowych w chwili pojawienia się określonych rodzajów zakłóceń (zwarć doziemnych/międzyfazowych, przepięć, uszkodzeń mechanicznych itp.), opracować układy pomiarowe pozwalające na ich akwizycję, opracować nowe metody analizy pozyskanych w ten sposób danych, pozwalające na identyfikację wybranych typów zakłóceń. Przewiduje się opracowanie nowych metod analizy z wykorzystaniem programów symulacyjnych i modeli sieci oraz zaimplementowanie ich na przykładowych platformach sprzętowych. Do weryfikacji metod pomiarowych oraz modeli mogą zostać wykorzystane dane pozyskane z układów pomiarowych podczas prób wykonywanych w rzeczywistej sieci SN oraz symulator czasu rzeczywistego zjawisk.