Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Nadciekłość:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

fizyka, teoria jądrowa, fizyka ogólna, materia skondensowana, nauka i technika ogólna, nadciekłość, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, gazy kwantowe, wir kwantowy, dynamika płynów, teoria bcs, astrofizyka, momenty kwadrupolowe, metoda maksymalnej entropii, para Coopera, gazy atomowe, pary Coopera, nadprzewodnictwo, gazy atomowe

2

Prace badawcze obejmują szeroko pojęte studia nad właściwościami statycznymi i dynamicznymi układów silnie skorelowanych fermionów takich jak ultra-zimne gazy atomowe lub układy jądrowe. Zagadnienia badawcze, które mogą być podstawą rozprawy doktorskiej to: dynamika układów nadciekłych, dynamika ultra-zimnych gazów atomowych, dynamika skorupy gwiazdy neutronowej, fizyka egzotycznych faz nadciekłych występujących w spinowo lub masowo niezbalansowanych miksturach Fermiego, dynamika defektów topologicznych w układach nadciekłych (solitony, wiry kwantowe), turbulencja kwantowa.  Prace koncertują się przede wszystkim na problemach, w których wymagane jest wykorzystanie metod supercomputingu. Badania wykonywane są przede wszystkim metodami symulacyjnymi (fizyka obliczeniowa), przy użyciu dużych systemów obliczeniowych. Wykorzystywany formalizm teoretyczny to Teoria Funkcjonału Gęstości.