Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Bilski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
piotr.bilski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Nowowiejska 15/19, pokoj 127
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 5/5     Spoza subwencji: 3/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 zastosowania sztucznej inteligencji (wliczając w to uczenie głębokie) w obszarze nauk techniczych i przyrodnicznych, m.in. diagnostyce systemów analogowych (np. wzmaniaczy audifilskich i korektorów RIAA), badaniu gustu muzycznego na podstawie cech akustycznych utworów, projektowaniu strategii inwestycyjnych na geiłdzie papierów wartościowych, monitorowaniu zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki na podstawie zagregowanych sygnaów prądu i napięcia, wreszcie projektowaniu bezpiecznych systemów IoT. Informatyka Techniczna i Telekomunikacja