Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Diagnostyka-systemow-analogowych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 zastosowania sztucznej inteligencji (wliczając w to uczenie głębokie) w obszarze nauk techniczych i przyrodnicznych, m.in. diagnostyce systemów analogowych (np. wzmaniaczy audifilskich i korektorów RIAA), badaniu gustu muzycznego na podstawie cech akustycznych utworów, projektowaniu strategii inwestycyjnych na geiłdzie papierów wartościowych, monitorowaniu zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki na podstawie zagregowanych sygnaów prądu i napięcia, wreszcie projektowaniu bezpiecznych systemów IoT.