Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Fluorescencja-dwuwymiarowa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Spektroskopowe „odciski palca” komórek – otrzymywanie i analiza numeryczna. Odciski palca dzięki swej niepowtarzalności są jedną z podstawowych cech biometrycznych stosowanych do identyfikacji ludzi. Techniki identyfikacyjne w chemii też mogą opierać się na rozpoznawaniu „wzorców” – czyli układów sygnałów unikalnych dla danej próbki. W ciągu ostatnich lat jedną z technik identyfikacyjnych zdobywających popularność jest fluorescencja dwuwymiarowa (2DF). W widmie 2DF zakodowane są informacje o wszystkich obecnych w próbce substancjach wykazujących fluorescencję (np. aminokwasy, oligopeptydy, białka strukturalne, enzymy, witaminy, lipidy, porfiryny). Informacje ukryte w takim “odcisku palca” muszą zostać zdekodowane poprzez przetwarzanie numeryczne, obejmujące często metody uczenia maszynowego. W ramach proponowanego doktoratu planowane jest zastosowanie fluorescencji dwuwymiarowej do tworzenia „odcisków palca” hodowli komórkowych, które będą służyły do rozpoznawania ogólnej odpowiedzi komórkowej na różne bodźce fizyczne i/lub chemiczne.